Magmeter 1/2" - 4"

Model Conn. Size flow range design price  
QSE05NPT09XXXA QSE05NPT09XXXA
1/2"
0.15 - 10 GPM
(0.56 - 38 LPM)*
Magmeter w/ Display & Pulse Out (Up to 150 PSI)
$1,131.20
QSE05NPTQBXXXA QSE05NPTQBXXXA
1/2"
0.15 - 10 GPM
(0.56 - 38 LPM)*
Magmeter - Pulse Out Only (Up to 150 PSI)
$955.20
QSE07NPT09XXXA QSE07NPT09XXXA
3/4"
0.3 - 20 GPM
(1.13 - 76 LPM)*
Magmeter w/ Display & Pulse Out (Up to 150 PSI)
$1,131.20
QSE07NPTQBXXXA QSE07NPTQBXXXA
3/4"
0.3 - 20 GPM
(1.13 - 76 LPM)*
Magmeter - Pulse Out Only (Up to 150 PSI)
$955.20
QSE10NPT09XXXA QSE10NPT09XXXA
1"
0.6 - 40 GPM
(2.27 - 151 LPM)*
Magmeter w/ Display & Pulse Out (Up to 150 PSI)
$1,131.20
QSE10NPTQBXXXA QSE10NPTQBXXXA
1"
0.6 - 40 GPM
(2.27 - 151 LPM)*
Magmeter - Pulse Out Only (Up to 150 PSI)
$955.20
QSE15NPT09XXXA QSE15NPT09XXXA
1-1/2"
1.2 - 80 GPM
(4.54 - 303 LPM)*
Magmeter w/ Display & Pulse Out (Up to 150 PSI)
$1,131.20
QSE15NPTQBXXXA QSE15NPTQBXXXA
1-1/2"
1.2 - 80 GPM
(4.54 - 303 LPM)*
Magmeter - Pulse Out Only (Up to 150 PSI)
$955.20
QSE20NPT09XXXA QSE20NPT09XXXA
2"
2.25 - 150 GPM
(8.5 - 568 LPM)*
Magmeter w/ Display & Pulse Out (Up to 150 PSI)
$1,131.20
QSE20NPTQBXXXA QSE20NPTQBXXXA
2"
2.25 - 150 GPM
(8.5 - 568 LPM)*
Magmeter - Pulse Out Only (Up to 150 PSI)
$955.20
QSE30FAP09XXXB QSE30FAP09XXXB
3"
4.5 - 300 GPM
(17 - 1136 LPM)*
Magmeter w/ Display & Pulse Out (Up to 150 PSI)
$1,425.60
QSE30FAPQBXXXB QSE30FAPQBXXXB
3"
4.5 - 300 GPM
(17 - 1136 LPM)*
Magmeter - Pulse Out Only (Up to 150 PSI)
$1,249.60
QSE40FAP09XXXC QSE40FAP09XXXC
4"
9 - 600 GPM
(34 - 2271 LPM)*
Magmeter w/ Display & Pulse Out (Up to 150 PSI)
$1,425.60
QSE40FAPQBXXXC QSE40FAPQBXXXC
4"
9 - 600 GPM
(34 - 2271 LPM)*
Magmeter - Pulse Out Only (Up to 150 PSI)
$1,249.60